Lois, 1930 - 2017

Lois
Lois
Mom & Simon
Mom & Simon
Nostalgia Brings Sadness
Nostalgia Brings Sadness
Day 31,613 The First Days of the....
Day 31,613 The First Days of the....

Day 31,613 The First Days of the Last Days

Kiss Kiss Smile Smile
Kiss Kiss Smile Smile
Listening to Her Grandson (while deaf &
Listening to Her Grandson (while deaf &
The Grandmother & the Sleeping Baby
The Grandmother & the Sleeping Baby
12x14 Semi-Private Room
12x14 Semi-Private Room
My Mom & My Son
My Mom & My Son